O Oříšku

Náš lesní klub otevřel vrátka prvním dětem v květnu 2016. 

Je založen na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem a dítětem i mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává a citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snaží se vytvářet takové podmínky, aby se děti mohly co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným způsobem. Pomáhá jim objevovat jejich silné stránky a učí je poznávat, co je baví. Každého zvlášť, individuálně a jeho tempem.

 

O skupinku max. 16 dětí pečují dvě průvodkyně se zkušenostmi ze školní i mimoškolní praxe. Program přizpůsobují svému vnitřnímu naladění, koloběhu roku v přírodě, tradicím a aktuální skupině dětí tak, aby čas strávený spolu byl pro všechny smyslu-plný.


Jsme rádi za spolupráci a budování komunity rodičů a přátel klubu.


Denní rytmus 2024-2025

Ráno se budeme scházet u autobusové zastávky Ústí - točna. Potom půjdeme tempem dětí k zázemí, které je vzdáleno 600 m. Činnosti budou inspirované přirozeným koloběhem roku. Děti budou poznávat,  jak se příroda mění, jak funguje. Zkušenosti a potřebné dovednosti získají prožitkem, pobytem venku a kontaktem s ostatními dětmi. Dopoledne bude probíhat převážně venku, na oběd a odpočinek se vrátíme do zázemí. Odpolední program bude přizpůsoben počasí a věkové skladbě dětí.

8:30 - 9:00
Přivítání a předávání dětí


9:00 - 9:45
Vzdělávací program, pobyt v přírodě, ranní kruh, hry


9:45 - 10:00
Svačinka


10:00 - 12:00
Venkovní aktivity (v případě nepříznivého počasí program uvnitř)


12:00 - 12:30
Oběd


12:30 - 13:30
Odpočinek


13:30 - 15:30
Svačinka, odpolední aktivity (venku či uvnitř dle počasí), vyzvedávání dětí


Pozn. rodiče ze Vsetína mohou děti vozit autobusem, který je v 8:42 na točně v Ústí, tedy na místě scházení. Odpoledne pro děti mohou přijet autobusem v 14:35 ze Vsetina. vyzvednout dítko a odjet s ním v 15:12 zpět na Vsetín. 

Také je možno využít cyklostezky, která vede až na místo scházení. 

 

Vytvořte si webové stránky zdarma!