O nás

Náš lesní klub otevřel vrátka prvním dětem v květnu 2016 a je založen na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem a dítětem i mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně motivuje, přirozeně vzdělává a citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snaží se vytvářet takové podmínky, aby se děti mohly co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným způsobem. Pomáhá jim objevovat jejich silné stránky a učí je poznávat, co je baví. Každého zvlášť, individuálně a jeho tempem.

 

O skupinku max. 16 dětí pečují dvě průvodkyně se zkušenostmi ze školní i mimoškolní praxe. Program přizpůsobují svému vnitřnímu naladění, koloběhu roku v přírodě, tradicím a aktuální skupině dětí tak, aby čas strávený spolu byl pro všechny smyslu-plný.


Jsme rádi za spolupráci a budování komunity rodičů a přátel klubu.


Denní rytmus

Ráno se scházíme uvnitř, kde je prostor pro volnou hru dětí i řízenou činnost. Po svačince pobýváme s dětmi v přírodě. Činnosti jsou inspirované přirozeným koloběhem roku. Děti poznávají, jak příroda funguje. Zkušenosti a dovednosti získávají prožitkem, pobytem venku a kontaktem s ostatními dětmi. Na oběd a odpočinek se vracíme do zázemí. Odpolední program je přizpůsoben počasí. V zimě pobýváme spíše uvnitř, v případě hezkého počasí rádi využíváme přilehlého hřiště ke hrám a společným aktivitám.

7:45 - 9:00
Přivítání a předávání dětí


9:00 - 9:45
Ranní kruh - vzdělávací program


9:45 - 10:00
Svačinka


10:00 - 12:00
Venkovní aktivity (v případě nepříznivého počasí program uvnitř)


12:00 - 12:30
Oběd


12:30 - 13:30
Odpočinek


13:30 - 15:00
Svačinka, odpolední aktivity (venku či uvnitř dle počasí), vyzvedávání dětí


 

Náš tým


Anička Novotná

(průvodkyně 2023/2024)

Jsem nejstarší ze 4 sourozenců. Narodila jsem se s radostnou povahou, chutí pomáhat, dodávat odvahu, pohodu a pomoc kde je potřeba. Mám vzdělání se zaměřením na výchovnou a humanitární činnost a předškolní pedagogiku. I přes život na pasekách, bez auta, se 2 dětmi a mužem, zvířectvem a božskými záhony mě srdce i mysl táhne za dalším a dalším dobrodružstvím. Krásně se tím plní nezamýšlené sny.Bc. Zuzana Kinclová

(provozní informace do 6/2024)

V Oříšku jsem asistentkou pedagoga a starám se o provozní a organizační záležitosti.

Původní profese mě moc nenadchla. Vždy jsem tíhla spíše k psychologii, proto jsem studovala na pedagogické fakultě. Jsem maminkou dvou temperamentních kluků, kteří jsou mými největšími učiteli. Díky nim jsem se ještě více začala zajímat o psychologii a respektující výchovu. Prošla jsem několika kurzy osobního rozvoje i výchovy. Baví mě dělat věci, které dávají smysl, což práce v Oříšku rozhodně je.


Mgr. Linda Hrnčiříková

                                          (provozní - koordinátorka od 7/2024)

Od malička jsem vyrůstala v rodinné osadě na vesnici, kdy jsem většinu času pobývala venku. Kromě her s kamarády a poznávání svých vlastních hranic jsem pozorovala proměny přírody v průběhu roku. Pomáhala jsem své babičce, ať už ve sběru bylin, práci na zahradě nebo péči o zvířata. Ráda vzpomínám na chvíle strávené s kamarády z turistického a hasičského kroužku. Pocit jedné party, která drží v každé situaci spolu.

A při mateřské s druhým synem jsem dostala semínko, myšlenku založit lesní školku pod organizací Kotva-Lesní zahrada o.s. v Halenkově. I když organizace dál nepokračuje, semínko lesní školky jsme zasadily v jiném údolí společně s Jitkou Sedláčkovou a Ladou Tkadlecovou na jaro roku 2016. Vznikl Lesní klub Oříšek z.s.

Momentálně v Oříšku nejsem svou bytostí přítomna, ale koordinuji, pomáhám připravovat nový rok 2024/2025 navíc se zkušeností učitelky a metodičky prevence rizikového chování dětí na základní škole. Věřím že respektující výchova, kterou poskytujeme je základem pro respektující chování dětí v budoucím životě.

Pavla Hanáčíková

(průvodkyně  2024/2025)

Jsem maminkou 3 kluků, kteří v podstatě od narození vyrůstají na valašské samotě, obklopeni přírodou beskydských kopců, lesů a luk. Trávíme venku celé dny, někdy i celé noci 😊 Pozorujeme hvězdy, brouzdáme se potokem, lezeme po stromech, tvoříme z bláta, sbíráme houby, učíme se bylinky, zpíváme, tančíme, hrajeme si, učíme se vzájemně. Někdy oni mě, někdy já je :) Lesní kluby a lesní školky jsou krásnou cestou, jak dochází k přirozenému a nenásilnému učení, ekologie, biologie, botaniky, soucitnému a respektujícímu způsobu chování a mnohému dalšímu. Jsem vděčná, že můžu být součástí Lesního klubu Oříšek a poskytnout dětem čas a prostor pro samostatné a bezpečné objevování okolního světa v čisté a nerušené přírodě.

Vytvořte si webové stránky zdarma!